Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest „PRO VENTO ENERGIA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (kod pocztowy 85-236) przy ul. Grunwaldzkiej 4/10, REGON: 362312466, NIP: 8393181970, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000572395, tel.: (+48) 512 515 515, email: biuro@proventoenergia.pl

Dane osobowe z wiadomości email (tj. imię, nazwisko, telefon, email) przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych, w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Przesłanie wiadomości stanowi zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w każdym czasie wyrażonej zgody.

Prawa Osoby, której dane dotyczą

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Realizacja powyższego prawa następuje na podstawie złożonego pisemnie żądania na adres Administratora danych, bądź drogą elektroniczną na adres: biuro@proventoenergia.pl

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane.

Podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

– w celach marketingowych Administratora, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO),

– w celu zawarcia umowy dzierżawy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),

– w celu realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO),

– w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przez Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb Klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o Klientach, analizy finansowej Administrator itp.) będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

– W celu oferowania Pani/Panu przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadniony interes Administratora polega na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych, w trakcie wykonywania umowy, drogą telefoniczną lub e-mailową w zależności od tego , na którą drogę komunikacji wyraził(a) Pani/Pan zgodę.

Wykorzystanie danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane.

Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody przetwarzane będą do czasu wycofania zgody.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Administrator może przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania, w tym celu lub Administrator uzna, że się zdezaktualizowały.

Wykorzystanie cookies

Strona może wykorzystywać pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z jej zasobów. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych użytkownika. Pliki cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika – serwer.

Zmiana polityki prywatności

Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności. Nowa polityka prywatności obowiązuje użytkowników od momentu udostępnienia jej pod adresem https://proventoenergia.pl/.

Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy z nami – biuro@proventoenergia.pl