Ochrona środowiska

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 kW w Starej Kamienicy, o mocy 99,84 kW w Barcinku, o mocy 99 kW w Krościnie Małej, o łącznej mocy 3,9 MW w Olszynie, o łącznej mocy blisko 4 MW w Jeleniej Górze, dla budowy trzech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 2 MW w Starej Kamienicy, instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Żórawinie wraz z uzyskaniem warunków przyłączeniowych,

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy czterech elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 8 MW w gminie Lubasz.

kompleksowy rozwój projektu farmy fotowoltaicznej o mocy 5 MW wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w gminie Lubasz, projektu farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w gminie Czarnków, czterech projektów instalacji fotowoltaicznych o mocy 6 MW do uzyskania pozwolenia na budowę w Szczecinku, czterech projektów instalacji fotowoltaicznych j o mocy 6 MW do uzyskania pozwolenia na budowę w gminie Okonek.

opracowanie kompletnego Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla instalacji fotowoltaicznej w Otmuchowie.

Wykonawstwo

roboty budowlane w zakresie termomodernizacji w budynku Przedszkola nr 58 w Bydgoszczy,

prace remontowe w budynku Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy,

roboty budowlane obejmujące rozbiórkę budynków na terenie miasta Bydgoszczy dla Administracji Domów Miejskich oraz NMG S.A.,

wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w kompleksach 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego,

prace remontowe pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią,

budowa oraz serwis masztów meteorologicznych o wysokości H=100 m w miejscowości Lubiatowo i Żarnowiec,

budowa przyłącza elektroenergetycznego wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną w miejscowości Kartoszyno i Słajszewo,

budowa fundamentów pod obiekty kontenerowe wraz z rozbiórką kolidującej wolnostojącej stalowej wiaty w Szubinie.

Projektowanie

projekt budowy budynku 3 – kondygnacyjnego o powierzchni 600 m2 w Bydgoszczy, Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sępólnie Krajeńskim, masztu stalowego o wysokości 100 m w Lubiatowie i Żarnowcu, termomodernizacji Szkół w Włocławku, Kikole, Łążynie,

projekt budowy miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego w Bydgoszczy, rozbudowy drogi powiatowej w Chodeczu i drogi obsługującej teren KPEC w Bydgoszczy,

projekt przebudowy terenu kampusu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej w Barcinie, budynku archiwum we Wrześni, pomieszczeń w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie, modernizacji i przebudowy Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy, adaptacji budynku gminnego w Bierzgłowie na Dzienny Dom SENIOR, projekt zagospodarowania pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta Torunia, terenu wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Broniewie,

projekt instalacji wszystkich branż dla lokali mieszkalnych należących do zasobów Administracji Domów Miejskich ADM sp. z o.o. w Bydgoszczy, budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Osielsko, Białe Błota, Poznań, budowy przyłączy elektroenergetycznych na zlecenie ENERGA Operator S.A.,

Odnawialne Źródła Energii

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 kW w Starej Kamienicy, o mocy 99,84 kW w Barcinku, o mocy 99 kW w Krościnie Małej, o łącznej mocy 3,9 MW w Olszynie, o łącznej mocy blisko 4 MW w Jeleniej Górze, dla budowy trzech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 2 MW w Starej Kamienicy, instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Żórawinie wraz z uzyskaniem warunków przyłączeniowych,

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy czterech elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 8 MW w gminie Lubasz.

kompleksowy rozwój projektu farmy fotowoltaicznej o mocy 5 MW wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w gminie Lubasz, projektu farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w gminie Czarnków, czterech projektów instalacji fotowoltaicznych o mocy 6 MW do uzyskania pozwolenia na budowę w Szczecinku, czterech projektów instalacji fotowoltaicznych j o mocy 6 MW do uzyskania pozwolenia na budowę w gminie Okonek.

opracowanie kompletnego Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla instalacji fotowoltaicznej w Otmuchowie.

Nadzory

pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania termomodernizacji szkoły Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią,

pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania termomodernizacji szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią,

pełnienie funkcji bezpośredniego nadzoru budowlanego dla zadania przebudowy i termomodernizacji sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy,

nadzór autorski nad przebudową pomieszczeń w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie,

nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi oświetlenia ulicznego w Osielsku,