f
63

Instalacje fotowoltaiczne

h
28

Inwestycje i nadzory budowlane

g
130

Projekty
budowlane

h
93

Opracowania środowiskowe i przyrodnicze

Pro Vento Energia sp. z o.o.

Kierujemy nasze usługi w stronę małych i dużych przedsiębiorstw, jak i prywatnych Inwestorów, którzy potrzebują wsparcia w przeprowadzeniu swojego zamierzenia oraz wymagają wysokiej jakości współpracy. Pro Vento Energia sp. z o.o. jest firmą, która oparta jest na zasobach osobowych najwyższej klasy specjalistów. Wykorzystując posiadaną wiedzę i doświadczenie oferujemy usługę projektowania a także całościowej koordynacji inwestycji budowlanych.

Jak działamy

Poprowadzimy proces inwestycyjny począwszy od sporządzenia koncepcji projektowej, wykonania projektów budowlanych, uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, po nadzór inwestorski i koordynację wykonywania robót budowlano-montażowych. Prowadzimy inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii, jak również w zakresie budownictwa ogólnego oraz sieci elektroenergetycznych.

f
f

Ochrona środowiska

Przykładowe realizacje

Opracowanie opinii środowiskowej dla przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektu przebudowy sieci ciepłowniczej na zlecenie KPEC w Bydgoszczy.

Opracowanie dokumentacji środowiskowej dla odbudowy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w gminie Miłoradz.

Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej w związku z wycinką drzew w ramach przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy.

g

Wykonawstwo

Przykładowe realizacje

Roboty budowlane w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową kotłowni
i infrastruktury technicznej w budynku Przedszkola nr 58 w Bydgoszczy.

Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w kompleksach 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Budowa fundamentów pod obiekty kontenerowe wraz z rozbiórką kolidującej wolnostojącej stalowej wiaty w Szubinie.

Odnawialne Źródła Energii

Przykładowe realizacje

Projekt instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Żórawinie wraz z uzyskaniem warunków przyłączeniowych.

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 kW w Starej Kamienicy.

Kompleksowy rozwój czterech projektów instalacji fotowoltaicznych j o łącznej mocy 6 MW do uzyskania pozwolenia na budowę w Szczecinku.