Odnawialne
Źródła Energii
Specjalizujemy się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie przygotowania i budowy elektrowni fotowoltaicznych o różnorodnej skali, rodzaju i zastosowaniu, jak również prowadzi projekty związane z energetyką wiatrową, polegające na budowie pojedynczych elektrowni oraz farm wiatrowych. SPRAWDŹ
Projektowanie i obsługa
inwestycji budowlanych
Świadczymy usługi w pełnym zakresie projektowym i inwestycyjnym, począwszy od przygotowania dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę, poprzez kierowanie i nadzorowanie budów, aż do końcowego etapu czyli formalnego zakończenia budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Sprawdź
OCHRONA
ŚRODOWISKA
Z zakresu ochrony środowiska oferujemy m.in. przedrealizacyjny i porealizacyjny monitoring przyrodniczy, wykonywanie inwentaryzacji drzew i krzewów, wykonywanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, prowadzenie gospodarki odpadami oraz wiele więcej. SPRAWDŹ

Pro Vento Energia sp. z o.o.

Kierujemy nasze usługi w stronę małych i dużych przedsiębiorstw, jak i prywatnych Inwestorów, którzy potrzebują wsparcia w przeprowadzeniu swojego zamierzenia oraz wymagają wysokiej jakości współpracy. Pro Vento Energia sp. z o.o. jest firmą, która oparta jest na zasobach osobowych najwyższej klasy specjalistów. Wykorzystując posiadaną wiedzę i doświadczenie, oferujemy usługę projektowania a także całościowej koordynacji inwestycji budowlanych.

Jak działamy?

Poprowadzimy proces inwestycyjny począwszy od sporządzenia koncepcji projektowej, wykonania projektów budowlanych, uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, po nadzór inwestorski i koordynację wykonywania robót budowlano-montażowych. Prowadzimy inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii, jak również w zakresie budownictwa ogólnego oraz sieci elektroenergetycznych.

Mamy doświadczenie

Pro Vento Energia przygotowało dotychczas projekty elektrowni słonecznych o mocy ponad 250 MW, które wzięły udział w aukcjach organizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki. W aukcji w roku 2019 r. startowało ponad 140 projektów przygotowanych prze PVE co stanowiło jedno z większych portfolio. Dla części przygotowywanych projektów PVE świadczy generalne wykonawstwo. Obecnie rozwijamy ponad 400 projektów elektrowni słonecznych różnej wielkości, od 1 MW do kilkudziesięciu MW, których przynajmniej połowa będzie posiadała gotowość do realizacji jeszcze w 2020 r.

Odnawialne Źródła Energii

Przykładowe realizacje
  • Projekt instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Żórawinie wraz z uzyskaniem warunków przyłączeniowych.
  • Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 kW w Starej Kamienicy.
  • Kompleksowy rozwój czterech projektów instalacji fotowoltaicznych j o łącznej mocy 6 MW do uzyskania pozwolenia na budowę w Szczecinku.

Ochrona środowiska

Przykładowe realizacje
  • Opracowanie opinii środowiskowej dla przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektu przebudowy sieci ciepłowniczej na zlecenie KPEC w Bydgoszczy.
  • Opracowanie dokumentacji środowiskowej dla odbudowy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w gminie Miłoradz.
  • Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej w związku z wycinką drzew w ramach przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy.

Wykonawstwo

Przykładowe realizacje
  • Roboty budowlane w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową kotłowni i infrastruktury technicznej w budynku Przedszkola nr 58 w Bydgoszczy.
  • Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w kompleksach 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
  • Budowa fundamentów pod obiekty kontenerowe wraz z rozbiórką kolidującej wolnostojącej stalowej wiaty w Szubinie.

Pro Vento Energia Sp. z o.o.

siedziba:

ul. Grunwaldzka 4/10,

85-236 Bydgoszcz,

Polska/Poland

 

NIP: 839-318 -19-70,

REGON: 362312466

KRS: 0000572395

adres do korespondencji:

ul. Twarda 5, Lisi Ogon

86-065 Łochowo

Polska/Poland

 

www.proventoenergia.pl

biuro@proventoenergia.pl

Sekretariat:

512 515 515

Dział Administracji:

510 851 647

Księgowość:

507 736 102

Dział Projektowania:

501 973 233

Dział Administracji i Przyłączeń:

501 972 242

Dział Środowiska:

667 299 501

Dział Uzgodnień i Planowania Przestrzennego:

501 972 820

Dział Realizacji Budów:

692 014 626