Obsługa inwestycji budowalnych

Prowadzimy kompleksową obsługę inwestycji. Od uzyskania warunków, opracowania projektu budowlanego razem z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę, poprzez sprawowanie nadzoru inwestorskiego, aż po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Ochrona środowiska

Z zakresu ochrony środowiska oferujemy m.in. przedrealizacyjny i porealizacyjny monitoring przyrodniczy, wykonywanie inwentaryzacji drzew i krzewów, wykonywanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, prowadzenie gospodarki odpadami oraz wiele więcej

Projektowanie

Świadczymy usługi w pełnym zakresie projektowym i inwestycyjnym, począwszy od przygotowania dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę, poprzez kierowanie i nadzorowanie budów, aż do końcowego etapu czyli formalnego zakończenia budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Odnawialne źródła energii

Specjalizujemy się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie przygotowania i budowy elektrowni fotowoltaicznych o różnorodnej skali, rodzaju i zastosowaniu, jak również prowadzi projekty związane z energetyką wiatrową, polegające na budowie pojedynczych elektrowni oraz farm wiatrowych.

Obsługa inwestycji budowalnych

Świadczymy pełen zakres procesu obsługi inwestycji. Oferujemy między innymi usługi:

pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego,

kompleksowego przygotowania i obsługi inwestycji,

zastępstwa inwestycyjnego,

wykonywania pełnobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych, w tym projektów wnętrz,

sporządzania kosztorysów,

przeprowadzania audytów i inspekcji oraz przeglądów okresowych budynków i budowli, ekspertyz i opinii technicznych, audytów energetycznych,

kontroli inwestycji i konsultingu budowlanego.

Prowadzimy kompleksową obsługę inwestycji począwszy od uzyskania warunków, opracowania projektu budowlanego razem z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę, poprzez sprawowanie nadzoru inwestorskiego, aż po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Projektowanie

Wykonujemy kompleksowe projekty obejmujące branże:

architektoniczną,

budowlaną,

konstrukcyjną,

sanitarną,

elektryczną,

drogową.

instalacje przeysłowe.

Świadczymy usługi w pełnym zakresie projektowym i inwestycyjnym, począwszy od przygotowania dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę, poprzez kierowanie i nadzorowanie budów, aż do końcowego etapu czyli formalnego zakończenia budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Doświadczenie i posiadane uprawnienia oraz kwalifikacje pozwalają nam realizować różnego typu projekty budowlane takie jak:

budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne, garażowe, gospodarcze, użyteczności publicznej, przemysłowe, magazynowe, biurowe,hale,

maszty pomiarowe, kominy, turbiny wiatrowe,

instalacje fotowoltaiczne, przyłącza oraz sieci elektroenergetyczne.

instalacje dla przemysłu chemicznego.

Ochrona Środowiska

Z zakresu ochrony środowiska oferujemy:

wykonywanie przedrealizacyjnych i porealizacyjnych monitoringów przyrodniczych. W ramach wykonywanych badań przeprowadza się analizy faunistyczne (chiropterologiczne, ornitologiczne, teriologiczne, herpetologiczne, entomologiczne) oraz analizy florystyczne,

wykonywanie inwentaryzacji drzew i krzewów w związku z pracami wycinkowymi i porządkowymi,

wykonywanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko i prognoz oddziaływania na środowisko;

prowadzenie gospodarki odpadami (KPO, KEO), a także naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska;

prowadzenie doradztwa inwestycyjnego oraz prowadzenie projektów w zakresie ochrony środowiska;

prowadzenie nadzorów przyrodniczych w ramach realizowanych inwestycji,

wykonywanie raportów oddziaływania na środowiska i kart informacji przedsięwzięcia.

Odnawialne źródła energii

PRO VENTO ENERGIA Sp. z o. o. specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie przygotowania i budowy elektrowni fotowoltaicznych o różnorodnej skali, rodzaju i zastosowaniu, jak również prowadzi projekty związane z energetyką wiatrową, polegające na budowie pojedynczych elektrowni oraz farm wiatrowych.

Do projektów podchodzimy całościowo, zajmujemy się wyszukaniem i pozyskaniem gruntów atrakcyjnych dla celów OZE, prowadzimy procedury administracyjne, których efektem są odpowiednie pozwolenia, a także budujemy i serwisujemy instalacje. Oferujemy także wsparcie i doradztwo w przeprowadzeniu pojedynczych etapów projektu.

Dodatkowo oferujemy opracowanie kart informacji przedsięwzięcia i raportów oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, przedsięwzięć drogowych i kubaturowych.