Oferta

Kierujemy nasze usługi w stronę małych i dużych przedsiębiorstw, jak i prywatnych Inwestorów, którzy potrzebują wsparcia w przeprowadzeniu swojego zamierzenia oraz wymagają wysokiej jakości współpracy.

PRO VENTO ENERGIA Sp. z o. o. specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie przygotowania i budowy elektrowni fotowoltaicznych o różnorodnej skali, rodzaju i zastosowaniu, jak również prowadzi projekty związane z energetyką wiatrową, polegające na budowie pojedynczych elektrowni oraz farm wiatrowych.

Do projektów podchodzimy całościowo, zajmujemy się wyszukaniem i pozyskaniem gruntów atrakcyjnych dla celów OZE, prowadzimy procedury administracyjne, których efektem są odpowiednie pozwolenia, a także budujemy i serwisujemy instalacje. Oferujemy także wsparcie i doradztwo w przeprowadzeniu pojedynczych etapów projektu.

Dodatkowo oferujemy opracowanie kart informacji przedsięwzięcia i raportów oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, przedsięwzięć drogowych i kubaturowych.

Z zakresu ochrony środowiska oferujemy:

 • wykonywanie przedrealizacyjnych i porealizacyjnych monitoringów przyrodniczych. W ramach wykonywanych badań przeprowadza się analizy faunistyczne (chiropterologiczne, ornitologiczne, teriologiczne, herpetologiczne, entomologiczne) oraz analizy florystyczne,
 • wykonywanie inwentaryzacji drzew i krzewów w związku z pracami wycinkowymi i porządkowymi,
 • wykonywanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko i prognoz oddziaływania na środowisko;
 • prowadzenie gospodarki odpadami (KPO, KEO), a także naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska;
 • prowadzenie doradztwa inwestycyjnego oraz prowadzenie projektów w zakresie ochrony środowiska;
 • prowadzenie nadzorów przyrodniczych w ramach realizowanych inwestycji,
 • wykonywanie raportów oddziaływania na środowiska i kart informacji przedsięwzięcia.

Wykonujemy kompleksowe projekty obejmujące branże:

 • budowlaną,
 • konstrukcyjną,
 • sanitarną,
 • elektryczną,
 • drogową.

Świadczymy pełen zakres procesu obsługi inwestycji. Oferujemy między innymi usługi:

 • pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego,
 • kompleksowego przygotowania i obsługi inwestycji,
 • zastępstwa inwestycyjnego,
 • wykonywania pełnobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych, w tym projektów wnętrz,
 • sporządzania kosztorysów,
 • przeprowadzania audytów i inspekcji oraz przeglądów okresowych budynków i budowli, ekspertyz i opinii technicznych, audytów energetycznych,
 • kontroli inwestycji i konsultingu budowlanego.

Prowadzimy kompleksową obsługę inwestycji począwszy od uzyskania warunków, opracowania projektu budowlanego razem z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę, poprzez sprawowanie nadzoru inwestorskiego, aż po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Świadczymy usługi w pełnym zakresie projektowym i inwestycyjnym, począwszy od przygotowania dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę, poprzez kierowanie i nadzorowanie budów, aż do końcowego etapu czyli formalnego zakończenia budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Doświadczenie i posiadane uprawnienia oraz kwalifikacje pozwalają nam realizować różnego typu projekty budowlane takie jak:

 • budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne, garażowe, gospodarcze, użyteczności publicznej, przemysłowe, magazynowe, biurowe,hale,
 • maszty pomiarowe, kominy, turbiny wiatrowe,
 • instalacje fotowoltaiczne, przyłącza oraz sieci elektroenergetyczne.

Doświadczenie

 

Obecnie rozwijamy projekty o mocy kilku giga watów, z czego ponad 600 MW jest w etapie realizacji.